U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • CAO Glastuinbouw

CAO glastuinbouw

De CAO tuinbouw 2015 - 2018 is afgesloten in 2016. De tuinbouw CAO heeft een looptijd van drie jaar en geldt tot 30 juni 2018. In 2018 zullen de sociale partners in de sector in gesprek gaan over de CAO tuinbouw voor de komende jaren. voor welke periode de CAO wordt afgesloten is vaak afhankelijk van de economische ontwikkelingen en de mate waarin die te overzien zijn in de komende periode. Over het algemeen geldt; hoe onzekerder de toekomst, hoe korter de looptijd van de gemaakte afspraken.

De cao voor de Glastuinbouw is afgesloten tussen:

  • Ondernemersorganisatie Glastuinbouw LTO Noord Glaskracht te Bleiswijk,
  • Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord) te Zwolle,
  • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) te Den Bosch,
  • Limburgse Land- en Tuinbouworganisatie (LLTB) te Roermond,
  • Plantum te Gouda

enerzijds en

  • FNV te Amsterdam,
  • CNV Vakmensen.nl te Utrecht

anderzijds.

Bij de CAO Glastuinbouw hoort een functiehandboek. In het functiehandboek is een beschrijving opgenomen van alle functies die in de tuinbouw CAO voorkomen. Ook dit functiehandboek is hieronder als PDF te downloaden. Het functiehandboek wordt gebruikt om te bepalen in welke functie een medewerker ingedeeld kan worden, zodat het juiste CAO tuinbouw salaris bepaald kan worden.

De CAO glastuinbouw bevat alle afspraken die er gemaakt zijn tussen werkgevers en werknemers, over hun wederzijdse verplichtingen, over functiewaardering en beloning en over bijvoorbeeld vakantie en andere vormen van verlof. De CAO glastuinbouw is algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de CAO geldt voor alle bedrijven die werkzaam zijn in de glastuinbouwsector, ook wanneer zij niet zijn aangesloten bij een van de partijen die bij de CAO tuinbouw onderhandelingen betrokken waren.

CAO Glastuinbouw 2015 - 2018 (geldig van 2 juli 2015 tot en met 30 juni 2018)

Functiehandboek (behorend bij de CAO glastuinbouw)

Vind een baan
zoeken