U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Actie tegen initiatiefnota 'Vast werk loont'

Actie tegen initiatiefnota 'Vast werk loont'

donderdag 1 maart 2018

Drie leden van de Tweede Kamer (oppositie) hebben eind december 2017 de initiatiefnota ‘Vast werk loont’ ingediend. In deze nota wordt voorgesteld om de WW-premie voor alle sectoren te differentiëren. Dit heeft grote gevolgen voor de agrarische sector. Als de WW-lasten van alle sectoren worden bij elkaar geveegd, gaan sectoren met relatief lage WW-lasten betalen voor sectoren met relatief hoge WW-lasten. LTO Glaskracht Nederland en LTO Nederland zijn hier fel op tegen.

De agrarische sector kent al een premiedifferentiatie tussen bepaalde en onbepaalde tijd contracten. Dat is dus voor ons niets nieuws. De plannen van het Kabinet gaan echter verder. De Minister van SZW wil de sectorindeling afschaffen. LTO Glaskracht Nederland is met LTO Nederland van mening dat premiedifferentiatie in de WW goed kan werken, maar wel op voorwaarde dat sectoren zelf achter het stuur kunnen blijven zitten en de WW-lasten zelf kunnen beïnvloeden. Dit zoals wij bijvoorbeeld doen met de inzet van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw dat elk jaar zo'n 700 herplaatsingen behandelt.

Het effect van dit voorstel is dat flex wordt beprijsd zonder naar de gevolgen te kijken. Dit is een zoveelste maatregel in een tijdsbestek van twee jaar waar het aan komt op loonkostenstijging voor werkgevers. We proberen op dit moment cijfers te achterhalen om de exacte gevolgen voor de ondernemers in beeld te brengen. Men redeneert te gemakkelijk vanuit het principe dat flex niet gewenst is en arbeidsmigratie moet worden tegengegaan. Wij vinden dat onvoldoende naar de gevolgen voor de (agrarische) praktijk wordt gekeken. Overigens zal de vlucht naar uitzendarbeid en inschakeling van ZZP-ers hierdoor ons inziens alleen maar worden versterkt.

Als download hieronder tref je de inzet van LTO Nederland aan waar ook LTO Glaskracht Nederland een bijdrage aan heeft geleverd. Deze inzet is bij de Kamerleden neergelegd. Volgende week woensdag staat dit onderwerp namelijk op de agenda van een Kamercommissievergadering.

 

Bron: GoedemorgenGroente

Vind een baan
zoeken