U bevindt zich hier:

Akkoord CAO Glastuinbouw

maandag 27 augustus 2012

LTO Noord Glaskracht, ZLTO, LLTB, Plantum, FNV Bondgenoten en CNV vakmensen hebben ingestemd met het akkoord dat de onderhandelaars van deze organisaties begin juli bereikten over een nieuwe cao voor de glastuinbouw. Gedurende de looptijd van de tweejarige cao worden de salarissen in drie stappen verhoogd met in totaal 2,75%. Op 1 september 2012 en 1 juli 2013 met 1% en op 1 januari 2014 met 0,75%. De loontabellen voor 1 september zijn gepubliceerd.Partijen kwamen overeen blijvend te  investeren in bedrijfstakscholing (Horti-bedrijfsschool)en mobiliteit (Mobiliteitscentrum Glastuinbouw). Voor de nieuw te ontwikkelen vitaliteitsregeling reserveren zij 0,25% van de loonsom. De sector wil medewerkers blijven boeien en binden, juist nu langer doorgewerkt moet worden en ontwikkelingen in teelt en techniek niet stilstaan.

In de nieuwe cao zijn bedrijven (ingeval van uitzendwerk, payroll en andere vormen waarbij personeel wordt ingehuurd) verplicht gebruik te maken van door de Stichting Normering Arbeid (SNA) op basis van NEN 4400 gecertificeerde uitzendbedrijven. Tot nu toe gold dit als een sterke aanbeveling.

 

Bron: AGF.nl

Publicatiedatum: 27-8-2012

Vind een baan
zoeken