U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Groei Nederlandse economie zet door, laagste werkloosheid sinds 2001

Groei Nederlandse economie zet door, laagste werkloosheid sinds 2001

woensdag 7 maart 2018

De Nederlandse economie stoomt door. De economische groei is sterker dan die van de andere eurolanden en de werkloosheid daalt volgend jaar naar het laagste niveau sinds 2001. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) vast in het Centraal Economisch Plan 2018. De cijfers vormen de basis voor de begrotingsbesprekingen van het kabinet.

De bloei van de Nederlandse economie is te danken aan de gunstige internationale conjunctuur, de lage rente, het verruimde begrotingsbeleid met investeringen in onder meer defensie, zorg en onderwijs, en de krachtige woningmarkt.

De economische groei komt dit jaar uit op 3,2 procent en volgend jaar op 2,7 procent. De werkloosheid daalt verder naar onder de vier procent en komt volgend jaar uit op 3,5 procent van de beroepsbevolking, gemiddeld zo'n 320.000 mensen. De werkloosheid bedraagt nu 380.000, oftewel 4,2 procent. Mensen vinden makkelijker een baan en bedrijven bieden vaker vaste contracten en betalen hogere lonen om mensen te houden of aan te trekken.

Koopkrachtplaatjes

De consumptie stijgt sterker dan gebruikelijk doordat het inkomen van huishoudens snel toeneemt, meer mensen meer werk hebben en de lonen hoger zijn.

Met de groei stijgt ook de inflatie. Die is jarenlang extreem laag geweest maar zal volgend jaar oplopen naar 2,3 procent door de hogere olieprijzen, de verhoging van de btw en de stijgende loonkosten die in de prijzen doorwerkt.

De koopkracht stijgt door onder meer belastingmaatregelen, vooral werkenden profiteren. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er ook flink op vooruit, zij het iets minder dan eerder gedacht door de oplopende inflatie. Huishoudens zien de koopkracht verbeteren van plus 0,6 procent dit jaar naar 1,6 procent volgend jaar.

Het CPB zet wel kanttekeningen bij de koopkrachtplaatjes. Ze zijn niet echt geschikt om te vertalen naar de privéportemonnee en suggereren een precisie die ze niet waar kunnen maken.

Koopkrachtplaatjes

  2018 2019
Werkenden 0,8 % 1,8 %
Uitkeringsgerechtigden 0,1 % 0,8 %
Gepensioneerden 0,4 % 1,3 %
Alle huishoudens 0,6 % 1,6 %

Ondanks de sterke groei en bloei verbetert het begrotingssaldo van de overheid niet. Het begrotingsoverschot van 1,1 procent vorig jaar zakt dit en volgend jaar terug naar respectievelijk 0,7 en 0,9 procent.

Gas en brexit

Onzekerheden zijn er ook. Over de gaswinning in Groningen is nog veel onduidelijk, en dat heeft het CPB dan ook niet in de ramingen meegenomen. Een gasbesluit heeft gevolgen voor de economische groei en de schatkist.

Ook de brexit kan bij een slecht scenario de economie flink schade berokkenen. De eurozone kent ook een paar kwetsbaarheden, zoals een paar zwakke banken en weinig manoeuvreerruimte voor de Europese Centrale Bank. Maar het CPB heeft geen concrete aanwijzingen dat de wereldwijde economische groei omslaat.

 

Bron: NOS

Vind een baan
zoeken