U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Kas groeit krijgt bijna 2 ton subsidie

Kas groeit krijgt bijna 2 ton subsidie

donderdag 9 februari 2017

Stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw heeft de afgelopen week voor haar uitvoerende organisatie Kas groeit een subsidiebeschikking 'ESF Duurzame inzetbaarheid' ontvangen van 188.000 euro. Samen met de sociale partners en de werkgeversverenigingen zetten zij dit in voor loopbaanontwikkeling en employability in de glastuinbouw.

Jeroen Verweij, manager Mobiliteitscentrum en Kas groeit is trots dat de volledige projectaanvraag is gehonoreerd. Met behulp van deze subsidie wordt het mogelijk medewerkers te stimuleren om aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid. "Het besef dat je tot minimaal je 67 moet kunnen blijven werken is nog niet bij iedereen doorgedrongen. Medewerkers hebben hulp nodig bij het wat langer vooruit kijken."

Met de verkregen subsidie worden twee projecten gefinancierd. Ten eerste zet Kas groeit het geld in voor de voorlichtingscampagne 'Fluitend in de kas'. Deze campagne moet er toe leiden dat werkenden zelf meer verantwoordelijkheid nemen in hun loopbaanontwikkeling. Zelfredzaamheid en zich kunnen aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving, is immers een voorwaarde om wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt, aldus Kas Groeit. Daarom loopt er ook een pilot over loopbaanadviestrajecten. Die is voor werknemers in de glastuinbouw die zelf actief aan de slag willen gaan met hun loopbaan. Zij kunnen gratis loopbaanvouchers aanvragen via Kas groeit.

Verder wordt het geld gebruikt voor om samen met Stigas een beleids- en preventieplan voor werkenden met fysieke klachten te ontwikkelen. Hierdoor kunnen ook in de toekomst activiteiten en maatregelen worden genomen zodat deze werknemers duurzaam inzetbaarheid blijven.

Met behulp van de ESF - en de Colland arbeidsmarkt subsidie - wordt er op deze manier gewerkt aan ‘Human development programma’s, aldus Kas groeit. Daarbij draagt de subsidie bij aan ‘goed werkgeverschap’.

Bron: potplantennet.nl

Vind een baan
zoeken