U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Minder glastuinbouw maar meer groenten in Noord-Nederland

Minder glastuinbouw maar meer groenten in Noord-Nederland

woensdag 3 mei 2017

Het totaal aantal glastuinbouwbedrijven in Noord-Nederland is tussen 2005 en 2015 met meer dan de helft afgenomen tot een kleine 100. Dat aantal is ongeveer gelijk verdeeld over de drie provincies. In Drenthe was de daling het sterkst, namelijk met twee derde. Van de ruim 100 bedrijven in 2005 waren er in 2015 in deze provincie nog 36 over. Dat staat in het rapport De Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in beeld vanHet totale areaal tuinbouwgewassen onder glas is in de afgelopen tien jaar in Noord-Nederland gedaald van 420 naar 344 ha, dus met 18%. Die daling was vooral te zien bij de bloemkwekerijgewassen, waarvan het areaal met de helft daalde. Het areaal glasgroente daarentegen nam toe met 8%. Vooral tomaat nam in areaal toe, namelijk met 64% naar 74 ha. Komkommer is met 61 ha het tweede gewas.

Het areaal glastuinbouwgewassen in Noord-Nederland is minder gedaald (-18%) dan het aantal bedrijven (-55%). De overgebleven 100 bedrijven zijn dus gemiddeld groter geworden in gewasareaal in ha. Deze trend is in de hele sector zichtbaar, ook landelijk.

Gebruik van de cijfers
De provincies Fryslân en Drenthe werken momenteel aan een programma voor toekomstgerichte landbouw. Voor het bepalen van de ambities en opgaven voor de komende jaren worden deze cijfers als basis gebruikt. In Groningen is het programma voor duurzame landbouw al klaar. Daarnaast zijn de cijfers voor heel Noord-Nederland van belang om de effecten van het gevoerde beleid te evalueren. De exacte cijfers staan in het onderzoeksrapport in de bijlage. Het onderzoek werd in opdracht van de drie Noordelijke provincies uitgevoerd door Wageningen Economic Research, Wageningen Environmental Research en Kadaster.

Lees het rapport hier.

 

Bron: Groentennieuws

Vind een baan
zoeken