U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Minder plannen voor bedrijfsuitbreidingen tuinbouw

Minder plannen voor bedrijfsuitbreidingen tuinbouw

woensdag 19 april 2017

De Nederlandse land- en tuinbouwers zijn minder van plan om het bedrijf uit te breiden dan in 2015. Waar in 2015 nog op 25,5% van de agrarische bedrijven uitbreidingsplannen aanwezig waren, beperkte dit percentage zich in het afgelopen jaar tot 17,0%. Het niveau beëindigingsplannen is licht gestegen.

Dat blijkt uit de inventarisaties van de toekomstintenties van de Nederlandse agrarische ondernemers over de afgelopen jaren. Sinds 1995 brengt het agrarisch marketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect de marktsituatie in kaart door het afnemen van telefonische interviews bij land- en tuinbouwers binnen alle agrarische sectoren.Meeste uitbreiders op bedrijven met gewascombinaties
Binnen elke sector in de Nederlandse land- en tuinbouw zien we het niveau uitbreidingsplannen van de ondernemers dalen. Het percentage uitbreidings-/opvolgplannen is het hoogst onder de agrariërs op de bedrijven met gewascombinaties (20,3%). De agrariërs op de blijvende teeltbedrijven hebben relatief gezien de minste uitbreidingsplannen (10,5%).

Lichte stijging stopperniveau
In de afgelopen twee jaar is het percentage Nederlandse land- en tuinbouwers met beëindigingsplannen licht toegenomen. In 2016 gaf 6,8% van de agrariërs aan de bedrijfsactiviteiten te willen beëindigen, in 2015 was dit 6,0%. Relatief gezien bevinden de meeste ‘stoppers’ zich op de blijvende teeltbedrijven (10,3%).1 op 3 rekent op opvolger
Op 35% van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven (met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder) rekent men op een bedrijfsopvolger. In de afgelopen vijf jaar is het niveau opvolgers vrij stabiel gebleven. Het percentage opvolgers is het laagst op de tuinbouwbedrijven (24,3%).

Nederlandse agrariër gemiddeld 55 jaar oud
De land- en tuinbouwer in Nederland is gemiddeld 54,86 jaar oud. De akkerbouwers in Nederland zijn gemiddeld genomen het oudst (57,23 jaar), de tuinders het jongst (52,61 jaar).Verwachtingen agrarische sector in 2017
Na een relatief slecht 2015 en 2016 hebben de prijzen zich aan het eind van 2016 / begin 2017 weer wat hersteld. ABN Amro verwacht volumegroei voor de agrarische sector in 2017. Het uitblijven van perikelen omtrent een Brexit, de gematigde groei in de belangrijkste exportlanden en de toename van de consumentenbestedingen betekenen dat de verwachtingen voor de export van agrarische producten en de verkoop van voedingsmiddelen in Nederland positief zijn. Voor 2017 verwacht ABN AMRO dat de volumes met 1,5% zullen groeien. Voor 2018 verwacht ABN AMRO een groei van 1%. Wel zullen er verschillen per branche zijn (Bron: ABN Amro, 2017).

Bron: BP nieuws

Vind een baan
zoeken