U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Mobiliteitscentrum met een missie

Mobiliteitscentrum met een missie

maandag 1 februari 2010

Met de groeiende economische dreiging, verkoos de sector vorig jaar behoud van werkgelegenheid boven loonsverhoging. Hiertoe werd het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw opgericht. Maar in hoeverre draagt dat instrument daadwerkelijk bij tot kennisbehoud? KAS Magazine sprak met mobiliteitsadviseur Jeroen Verweij en beroepsadviseur Jolanda Rosloot. “Mensen waarderen onze persoonlijke benadering.”

Jacco Strating - KAS Magazine

De vooruitzichten waren niet goed. Waar de economische crisis driekwart jaar geleden al als een donderwolk boven de glastuinbouw hing, werd de sector door de malaise in het bankwezen in het kwadraat geraakt. Immers, kredieten werden plots minder makkelijk verstrekt. Tijd voor actie, zo vonden de sociale partners. Om te voorkomen dat de sector naast inkomsten, ook kennis zou verliezen, besloten werkgevers en werknemers tot de oprichting van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Een digitaal portaal voor werkzoekenden en bedrijven met vacante functies.
“Mensen plaatsen zelf een cv of vacature, maar wij zoeken naar de ideale match”, legt Jeroen Verweij uit. Hij is mobiliteitsadviseur en onderhoudt persoonlijk contact met kandidaten en bedrijven. Het adviserende aspect van zijn functie zit vooral in het aanreiken van tips, zo geeft Verweij aan. “We helpen mensen en bedrijven om zichzelf zo goed mogelijk te presenteren. Voor een kandidaat is het belangrijk om vooraf goed te weten wat een functie inhoudt. Maar om zelf een goede kans te maken op een baan, is het ook belangrijk dat een cv en motivatie kloppen. Daar kan ik bij helpen. Door bijvoorbeeld typefouten te verwijderen en de informatie aan te vullen. Maar ook door iemand te leren zichzelf te presenteren tijdens een sollicitatiegesprek. En juist die persoonlijke benadering wordt zeer gewaardeerd.

Meer dan harde cijfers
Verweij geeft aan dat de afgelopen maanden hard is gewerkt aan naamsbekendheid van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. “We moesten aantonen wat wij voor de sector kunnen betekenen en zijn daar goed in geslaagd. Mensen weten ons te vinden en zien de waarde van het mobiliteitscentrum ook in. Concreet kan ik melden dat van de 190 werkzoekenden die zich sinds september hebben aangemeld 40 mensen een nieuwe baan hebben. Daarmee is ruim 20 procent herplaatst en daar mogen we zeer tevreden over zijn. De komende maanden verwachten we bovendien nog meer mensen onder te brengen.” Ter vergelijking: het mobiliteitscentrum voor de transportsector wist 250 van de 800 werkzoekenden aan een baan te helpen. Daar werd het project echter al in januari 2009 gestart. “Ik denk dat wij eveneens moeten streven naar een percentage van rond de 30 procent.” Maar harde cijfers zijn volgens Verweij niet het enige criterium om te bepalen of het mobiliteitscentrum slaagt in haar missie. “Tegelijkertijd proberen we ook om het HR-beleid binnen de tuinbouw op een hoger niveau te krijgen. Negatieve verhalen over slechte werkomstandigheden bij tuinbouwbedrijven moeten tot het verleden gaan behoren. De sector moet zich profileren als een vooruitstrevende en interessante sector voor de arbeidsmarkt. Met een veelzijdigheid aan functies. Als we er in slagen de tuinbouw op dat vlak positiever op de kaart te krijgen, hebben we ook iets belangrijks bereikt als mobiliteitscentrum.”

In die missie speelt ook Jolanda Rosloot een voorname rol. Onlangs ging zij van start als adviseur beroepsontwikkeling. In deze functie probeert zij scholing onder de aandacht van de sector te brengen. “Mijn taak is tweeledig”, legt Rosloot uit. “Enerzijds neem ik contact op met de kandidaten die zich hebben aangemeld bij het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Samen met hen bekijk ik wat er qua scholing nodig is om hen aan een goede passende baan te helpen. Anderzijds ga ik ook bij bedrijven langs om te kijken welke vorm van scholing gewenst is voor hun medewerkers. En of er wellicht mogelijkheden voor subsidies zijn.” Het scholingsniveau binnen de tuinbouw is zeer divers, geeft Rosloot aan. “Maar je ziet dat er binnen bedrijven weinig aan extra scholing wordt gedaan. Vaak omdat daar gewoon niet aan wordt gedacht. Het principe van ‘je leven lang leren’ begint nu echter ook door te dringen in de tuinbouw en wij willen bedrijven en werknemers daarin adviseren en ondersteunen.”

Denken over toekomst
Door goede contacten met scholingsinstanties, kan Rosloot specifieke scholingsplannen bij bedrijven, werknemers of werkzoekenden neerleggen.  Want scholing is volgens haar essentieel voor zowel werkgever als werknemer. “Het is goed als mensen zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dat komt het niveau van de sector en van specifieke bedrijven ten goede, maar verhoogt ook de kansen voor werknemers op de arbeidsmarkt.” Om die reden werkt Rosloot ook nauw samen met de adviseurs van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. “Ik ga met alle kandidaten die zich hebben aangemeld om de tafel. Aan de hand van een vragenlijst bepalen we wat zij al kunnen en wat zij willen bereiken. Op basis daarvan bekijken we wat zij aan scholing missen en leg ik een advies bij hen neer.” Ook wanneer Rosloot bedrijven bezoekt, neemt zij de lijst met kandidaten van het mobiliteitscentrum mee. Op die manier kan zij eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een match. “Een kandidaat die op dit moment nog niet aan alle eisen van het bedrijf voldoet, zou door bijscholing wél geschikt kunnen worden. Samen met die bedrijven kijk ik naar de mogelijkheden om gezamenlijk dat ontwikkeltraject in te gaan.” Inmiddels sprak Rosloot met zo’n 25 werkzoekenden en iedereen reageerde enthousiast op het initiatief. “Je zet mensen aan het denken over hun toekomst en dat wordt absoluut gewaardeerd. En uiteindelijk zal scholing ervoor zorgen dat zij ook sneller weer aan de slag kunnen bij een bedrijf binnen de tuinbouw. Mensen worden hierdoor behouden voor de sector en dat is uiteindelijk waarvoor we het doen.”

Bron: Kas Magazine 1 februari 2010

Vind een baan
zoeken