U bevindt zich hier:
 • Home
 • »
 • Nieuws
 • »
 • Scholingssubsidies in de glastuinbouw

Scholingssubsidies in de glastuinbouw

maandag 19 december 2011

Naar schatting combineren 300 tot 400 medewerkers in de glastuinbouw werken met een BBL opleiding. Voor de werkgever zijn hiervoor subsidieregelingen. Jolanda Rosloot, scholingsconsulent voor de glastuinbouw, helpt u hiermee graag op weg.

 Als uw werknemer een Beroeps Begeleidende Leerweg ( BBL-opleiding) volgt, kunt u gebruik maken van de volgende subsidieregelingen:

1.       ESF-subsidieregeling

Als u de CAO Glastuinbouw hanteert en premies afdraagt aan Colland dan kunt u de ESF-subsidie aanvragen.  De ESF-subsidie bedraagt na afdracht van de kosten ongeveer € 1.200,-- per schooljaar.

De scholingsconsulent voor de glastuinbouwsector kan voor u de aanvraag voor de ESF - subsidie indienen. Voor het indienen van de aanvraag worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie neemt u contact op met de scholingsconsulent; Jolanda Rosloot 06-11596675 of kijk op de colland-esf website.

 

2.       Wet Vermindering Afdracht (WVA)

Als uw medewerker een BBL-opleiding volgt en voldoet aan onderstaande voorwaarden, komt u in aanmerking voor een vermindering op de af te dragen loonbelasting voor deze werknemer.

 

De voorwaarden zijn: 

 • Het bedrijf moet een door Aequor erkend leerbedrijf zijn
 • Tussen het bedrijf en de desbetreffende medewerker is een arbeidsovereenkomst van kracht.
 • Een kopie van de beroepspraktijk overeenkomst of de verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum bij uw loonadministratie bewaard worden.

Deze regeling is afhankelijk van de hoogte van het maandsalaris van de desbetreffende medewerker.

Indien de werknemer jonger is dan 25 jaar dan mag namelijk het salaris niet hoger zijn dan het z.g.n. “toets”-loon (momenteel ad € 1.995.25 bruto per maand). Indien dit salaris meer is dan dit “toets”-loon, dan kan in het geheel geen gebruik gemaakt worden van deze WVA-regeling. Is de werknemer echter ouder dan 25 jaar dan geldt deze toetsing niet en kan dus bij een hoger maandsalaris van deze regeling wel gebruik gemaakt worden. Als de deelnemer parttime werkt dient u de vermindering van de afdracht naar rato te verrekenen.

De afdrachtvermindering geldt zolang aan de voorwaarden wordt voldaan, maar u kunt de vermindering niet meer toepassen als een werknemer het examen heeft gehaald of tussentijds met zijn opleiding is gestopt.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst. 

3.       Subsidieregeling Opleidingscluster van Colland

Voor de Glastuinbouw geldt een speciale regeling, gericht op een duurzame samenwerking tussen bedrijven op het gebied van scholing. Inmiddels zijn er 7 van deze samenwerkingsverbanden in de glastuinbouw. De subsidie bestaat uit:

 • een eenmalige dekking van de startkosten van het scholingsinitiatief van ten hoogste €i20.000,-, afhankelijk van het aantal deelnemende bedrijven;
 • € 1.000,- subsidie per jaar per deelnemer die een BBL-opleiding volgt,
 • maximaal € 600,- per EVC-traject.

Eerder is vanuit colland-esf gezegd dat de € 1000,- subsidie per BBL leerling uit deze regeling niet te combineren is met de ESF subsidie. Bij nader inzien is dit onjuist. Beide subsidies kunnen naast elkaar worden aangevraagd. 

4.       Cursusregeling

Voor vakgerichte cursussen die medewerkers volgen kunt u een beroep doen op de cursusgroepenregeling. De bijdrage is gebaseerd op een percentage van de cursuskosten. De percentages kunnen per cursusgroep verschillen en zijn 25% of 50%. Een aantal type cursussen komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Voor meer informatie van de cursusregeling op de website van colland arbeidsmarkt.

 

Vind een baan
zoeken