U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Werkgelegenheid en aantal openstaande vacatures tuinbouw nemen toe

Werkgelegenheid en aantal openstaande vacatures tuinbouw nemen toe

woensdag 19 december 2012

De werkgelegenheid in de tuinbouw in personen gezien blijft stijgen en het aantal openstaande vacatures is toegenomen. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012, die het Productschap Tuinbouw (PT) uitgeeft. De achtste editie van de Arbeidsmarktmonitor geeft actueel inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor zowel de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen in zijn geheel als voor de deelsectoren afzonderlijk. Andere opvallende trends zijn de enorme stijging van het aantal flexibele krachten en het feit dat er nog steeds sprake is van een kloof tussen kennis en vaardigheden van schoolverlaters en de behoeften van het bedrijfsleven.

Bedrijven en werkgelegenheid

Het aantal bedrijven in de tuinbouwsector als geheel is gedaald tot 29.400. Alleen in de hovenierssector nam het aantal bedrijven toe. De totale werkgelegenheid in personen gezien, is blijven stijgen en komt uit op 396.000 werkzame personen. Sinds 2000 is het aantal flexibele krachten (uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband) in de tuinbouwsector als geheel met 80 % toegenomen. Het maakt nu bijna de helft uit van het totaal. Het aantal personen werkzaam in de vaste kern (ondernemers en vaste krachten) is met meer dan 10% afgenomen. Ruim een derde van alle bedrijven in de tuinbouwsector maakt gebruik van uitzendwerk. Het aantal openstaande vacatures binnen de tuinbouwsector is licht toegenomen. Werkgelegenheidsprognoses tot en met 2015 geven een per deelsector wisselend beeld. De helft van de ondervraagde werkgevers zelf verwacht niet dat de werkgelegenheid in de sector over vijf jaar aanzienlijk gedaald zal zijn. In 2013 verwacht ruim een derde van de werkgevers nieuwe werknemers in dienst te nemen. Zij ramen dat dit zal gaan om 14 procent van het totaal aantal werknemers dat zij momenteel op de loonlijst hebben staan.
 
In totaal 12 procent van de werkgevers heeft het afgelopen jaar schoolverlaters aangenomen met een groene opleiding, een daling ten opzichte van 2010. Werkgevers tonen zich iets meer tevreden over de aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven, maar blijven kritisch op het gebrek aan kennis en vaardigheden van de schoolverlaters. Het aandeel bedrijven waar vaste krachten scholing volgden, is ten opzicht van twee jaar geleden afgenomen. Tegelijk nam het aandeel vaste krachten dat scholing volgde per bedrijf toe.
Scholing hoort tot de meer geavanceerde personeelsinstrumenten en wordt vaker ingezet bij de groep bedrijven, die wat verder zijn gevorderd met de ontwikkeling van hun personeelsbeleid. Inzet van personeelsinstrumenten (scholing, verzuimbeleid/gezondheidsmanagement, ontwikkelingsplannen en loopbaanbegeleiding) komt relatief weinig voor bij kleine bedrijven, bij de open teelten en bij bedrijven zonder inzet van uitzendkrachten en relatief veel bij de groothandel in groenten en fruit en bij grote bedrijven waar wel uitzendkrachten worden ingezet.
 
Bij de werving van personeel hebben vooral de bedrijven in de glastuinbouw en open teelten last van een negatief imago als werkgever. De meeste werkgevers in deze branches geven aan dat het slechte imago van hun bedrijfstak als werkgever de werving van geschikt personeel moeilijk maakt.

De Arbeidsmarktmonitor

Sinds 1998 geeft de Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw elke twee jaar een kwantitatief en kwalitatief beeld van de relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de tuinbouw- en groensector volgens een vast, herkenbaar en door velen gewaardeerd stramien. In de loop van de tijd zijn telkens nieuwe elementen in de monitor opgenomen. Zo bevat de achtste editie een apart hoofdstuk over opleiding en scholing, wordt ingegaan op het imago van werken in de tuinbouw, gaat het vergrootglas op de relatie tussen bedrijfskenmerken en de benutting van personeelsinstrumenten en is er een vooruitblik op de werkgelegenheid in 2013 en later. De Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012 monitor is in opdracht van het Productschap Tuinbouw uitgevoerd door Ecorys.
 
De Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012 kunt u downloaden van de website van het Productschap Tuinbouw.
 
Productschap Tuinbouw
Vind een baan
zoeken