U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Werkgevers en werknemers positief over Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Werkgevers en werknemers positief over Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

maandag 15 maart 2010

Eind februari is er een online tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van de diensten van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is nu een half jaar operationeel. Daarom was het een goed moment om de ervaringen van de gebruikers te evalueren.

De respons op het onderzoek is met 55% heel hoog. Dit geeft aan dat de kandidaten en werkgevers sterk betrokken zijn bij het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Geconcludeerd kan worden dat de ingezette diensten goed worden gewaardeerd.

Gebruikersvriendelijke website

De website, die centraal staat bij de dienstverlening, wordt door 99% van de kandidaten als voldoende of beter beoordeeld. Bij de werkgevers is dit 93%. Over de ondersteuning die de kandidaten krijgen bij het vinden van een nieuwe baan is 84% tevreden. Bij de werkgevers ligt dit percentage op 78%. Tevreden zijn de gebruikers met name over het automatische matchingsysteem, het actuele aanbod van beschikbare vacatures, de onafhankelijke positie en de passende kandidaten met de juiste kennis en ervaring. Op de vraag: Wat is uw algemene indruk van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw antwoordt meer dan 90% van de respondenten voldoende of beter.

Meer vacatures en betere matches

Verbeterpunten die naar voren komen uit het onderzoek zijn de concrete resultaten. Doordat het Mobiliteitscentrum landelijk werkt is het een uitdaging voldoende aanbod aan vacatures te realiseren voor alle kandidaten. De glastuinbouw is een branche waarin veel vacatures onzichtbaar zijn en niet worden gemeld, dus het doordringen in deze markt en het verkrijgen van vacatures is iets waar het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw aan blijft werken.

Vind een baan
zoeken