U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Werkloosheid blijft ook in april stabiel

Werkloosheid blijft ook in april stabiel

donderdag 21 mei 2015

De werkloosheid in april blijft stabiel op 7 procent van de beroepsbevolking. Tussen februari en april kwamen er tweeduizend werkenden per maand bij, vooral meer jongeren tussen de 15 en 25 jaar vonden een baan.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het werkloosheidspercentage is hetzelfde gebleven als in maart. Vergeleken met drie maanden eerder is dat gedaald, toen kwam het percentage uit op 7,2 procent van de beroepsbevolking.

In totaal waren er afgelopen maand 625.000 mensen werkloos, dat wil zeggen dat zij wel beschikbaar waren voor een baan, maar er geen konden vinden.

Volgens minister Lodewijk Asscher van Werkgelegenheid "gaan we de goede kant op", maar is de werkloosheid nog steeds veel te hoog.

Van februari tot en met april nam de beroepsbevolking met gemiddeld 5.000 personen per maand af, ook dat drukte de werkloosheid.

"De beroepsbevolking krimpt al sinds begin dit jaar. Minder mensen treden toe tot de arbeidsmarkt dan eind vorig jaar het geval was. Er zijn nu minder mensen die de arbeidsmarkt betreden dan verlaten", aldus het statistiekbureau.

Vertrouwen

De krimpende beroepsbevolking is volgens Peter Hein van Mulligen van het CBS waarschijnlijk een demografisch effect. "Het kan in de vergrijzing zitten. Het is namelijk niet zo dat mensen de arbeidsmarkt ontvluchten omdat ze geen vertrouwen hebben in het vinden van een baan."

In het eerste half jaar van 2014 was dit wel het geval. Toen slonk de beroepsbevolking vooral doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt om bijvoorbeeld weer te gaan studeren en zo hun kansen op het vinden van een baan uiteindelijk te vergroten.

Uitkeringen

Het aantal uitkeringen nam in april voor de derde maand op rij af. Volgens cijfers van uitkeringsinstantie UWV waren er in april 427.000 werkloosheidsuitkeringen, dat is 3,7 procent minder dan in maart. In de landbouw en bouwnijverheid daalde het aantal uitkeringen relatief het sterkst.

Het aantal uitkeringen kromp het meest in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies is de werkloosheid ook het hoogst. Ook flink minder jongeren ontvingen in april een WW-uitkering vergeleken met een maand eerder (12,1 procent).

Jongeren

Gemiddeld vonden in de periode februari-april per maand zevenduizend jongeren (15-25 jaar) een baan. Van die groep had 61,4 procent werk in april, drie maanden eerder lag dat percentage op 60,4. Vergeleken met een jaar eerder daalde het werkloosheidspercentage jongeren van 13,2 naar 10,9 procent.

Asscher noemt dat percentage nog steeds "onwenselijk hoog", de bestrijding van de jeugdwerkloosheid houdt voor de minister hoge prioriteit.

Ook 45-plussers vonden weer werk in de afgelopen drie maanden. Dit komt vooral door de vergrijzing, het aantal mensen tussen de 45 en 75 jaar neemt al jaren toe terwijl de groep tussen de 25-45 jaar krimpt. "Die verschuiving vertaalt zich in het aantal werkenden per leeftijdsgroep", aldus het CBS.

Het percentage werklozen 45-plussers blijft nagenoeg gelijk, veel mensen in die leeftijdscategorie zijn langdurig werkloos.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie is in Nederland erg hoog, binnen de Europese Unie (EU) kent alleen Zweden een hogere arbeidsdeelname. Bijna de helft van de Nederlanders doet dit in deeltijd.

Nederland heeft vergeleken met andere EU-landen al jaren de meeste deeltijdswerkers. Vooral veel vrouwen werken parttime.

 

Bron: nu.nl

Vind een baan
zoeken