U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Werkloosheid neemt af met 13.000 personen

Werkloosheid neemt af met 13.000 personen

donderdag 18 september 2014

De werkloosheid is in augustus opnieuw gedaald, naar 8 procent van de beroepsbevolking.

In totaal nam het aantal werklozen in augustus af met 13.000 personen naar 632.000. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

In juli zat nog 8,2 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Het is de vierde maand op rij dat de werkloosheid afneemt. De daling komt bijna volledig voor rekening van mensen onder de 45 jaar.

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand afgenomen. Dit komt voor een groot deel doordat er meer werklozen aan de slag zijn gegaan.

De werkzame beroepsbevolking groeide de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9.000 personen per maand. Het aantal werkenden neemt nu vijf maanden op rij toe.

 

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden het sterkst gedaald onder 25- tot 45-jarigen. In deze groep zijn voor het eerst iets minder mensen werkloos dan onder 45-plussers, waar de daling minder groot was. Het aantal werkenden groeide in deze groep wel het hardst.

 

WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is in augustus met 7.000 afgenomen tot 430.000, een daling van 1,5 procent, zo blijkt uit cijfers van UWV. In augustus 2013 nam het aantal uitkeringen nog met ruim een procent toe.

Alleen onder mannen nam het aantal WW-uitkeringen af. Onder vrouwen bleef het aantal vrijwel gelijk. In bijna alle provincies en alle leeftijdsgroepen tekende het UWV een daling op. Alleen onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen licht toe. De daling was onder jongeren tot 25 jaar relatief het grootst.

Van januari tot en met augustus van dit jaar zijn er 404.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, ongeveer evenveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal beëindigde uitkeringen nam dit jaar met 19 procent toe. Ongeveer 200.000 uitkeringen zijn beëindigd vanwege werkhervatting, 20 procent meer dan vorig jaar.

Volgens de internationale definitie van de International Labour Organisation (ILO) bedroeg de werkloosheid in augustus 6,6 procent van de beroepsbevolking, tegenover 6,7 procent een maand eerder. Dat is relatief laag, afgezet tegen de eurozone en de Europese Unie als geheel, waar de werkloosheid respectievelijk uitkomt op 11,5 en 10,2 procent.

Vorige week meldde het CBS al dat de Nederlandse arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2014 een voorzichtig herstel laat zien

Terwijl het aantal werkloze jongeren al meer dan een jaar daalt, komen er niet meer werkzame jongeren bij. Zij stellen deelname aan de arbeidsmarkt vaak nog even uit door bijvoorbeeld een opleiding te volgen.

 

Bron: nu.nl

 

 

Vind een baan
zoeken