U bevindt zich hier:

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is een gezamenlijk initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties:  CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, LLTB, LTO Noord Glaskracht, Plantum en ZLTO.

Het Mobiliteitscentrum heeft als taak werkzoekenden of boventallige medewerkers uit de glastuinbouwsector ondersteuning te bieden bij het vinden van een nieuwe baan binnen de sector, zodat hun kennis, capaciteit en vakmanschap voor de sector behouden blijft. Kort gezegd: het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw 'matcht mensen'.

In 2009 is het Mobiliteitscentrum opgericht, als onderdeel van de CAO glastuinbouw 2009/2010. Hoewel de economische situatie in 2010 leek te verbeteren, is toen besloten de activiteiten voort te zetten en dat vast te leggen in de CAO 2010/2012. Inmiddels is de economische situatie behoorlijk verslechterd en zijn we terug op een niveau vergelijkbaar met 2009. Juist in crisistijd is het belangrijk om de vakkennis voor de sector te behouden. Voor nu en voor de toekomst.

Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw biedt haar diensten aan aan medewerkers uit de branche:

  • die recent werkzoekend zijn geworden door faillissement of reorganisatie;
  • van wie het contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd;
  • die boventallig zijn en waarvoor op termijn ontslag dreigt;
  • die van baan willen veranderen.

Werkgevers die op zoek zijn naar bekwame en gemotiveerde medewerkers kunnen hun vacatures kosteloos bij het Mobiliteitscentrum opgeven.

Het Mobiliteitscentrum is van en voor de sector glastuinbouw. Onze adviseurs combineren uitgebreide ervaring op het gebied van werkbemiddeling met ruime kennis van de glastuinbouwsector. Omdat we voor zowel werkgevers als werknemers werken, is een goede en snelle 'match' mogelijk.

Het Mobiliteitscentrum is ondergebracht in een stichting. Het bestuur wordt gevormd door zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties.

Nadere informatie

Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen.

Vind een baan
zoeken