U bevindt zich hier:
  • Home
  • »
  • Privacy Statement

Privacy Statement

Stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanmelding van deelname aan het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw door een werknemer of het opgeven van een vacature door een werkgever vragen wij u om uw persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanmelding of opgave, het uitvoeren van coaching, begeleiding en informatievoorziening. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van onze uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan matching, statistische analyses en om u te informeren over andere relevante producten, organisaties, mogelijkheden en diensten. Wij kunnen uw gegevens delen met derden die ons helpen met het verzorgen van onze producten en diensten. Deze derden mogen deze informatie alleen gebruiken om ons te helpen met het verstrekken van deze producten en diensten.

Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden door Stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw heeft deze persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Deze melding is te vinden in het openbaar register op de website van het CBP.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Daar kunt u ook zelf aan bijdragen. Op uw persoonlijke pagina kunt u de gegevens op uw cv altijd aanpassen. Wij bewaren wel logs en demografische en statistische gegevens en een archiefkopie van uw gegevens.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die mobiliteitscentrumglastuinbouw.nl op uw computer achterlaat. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u de webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook als u de webbrowser afsluit.

Cookies geven het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw informatie waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. De informatie krijgen wij door analyse van gegevens die niet in verband staan met uw persoonlijk gebruik van uw computer.

Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. U kunt cookies altijd weigeren. U kunt uw webbrowser zo instellen dat u alle cookies weigert of slechts bepaalde toelaat. Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt over het privacystatement verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

© september 2011

Vind een baan
zoeken